Dù biết nhiều bạn sẽ bỏ qua những điều khoản dịch vụ khi sử dụng website, thế nhưng chúng tôi cần phải nêu rõ tránh nhiệm của mình, cũng như quyền lợi và trách nhiệm của bạn khi sử dụng các dịch vụ của YeuPhaiDep.com.

Chấp nhận thỏa thuận

Khi bạn truy cập Yêu Phái Đẹp tức là bạn đồng ý các điều khoản dịch vụ dưới đây của chúng tôi. Thoả thuận này có thể được chúng tôi sửa đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cụ thể cho bạn. Thỏa thuận mới nhất sẽ được đăng trên trang web và bạn nên xem lại Thỏa thuận này trước khi sử dụng trang web. Ngoài ra, nếu bạn sử dụng một dịch vụ cụ thể trên hoặc thông qua website này, bạn cần tuân thủ các quy tắc hoặc hướng dẫn áp dụng với những dịch vụ đó.

Bản quyền bài viết

Những bài viết trên trang chúng tôi nhằm mục đích chia sẻ đến chị em phụ nữ cách nấu ăn ngon, làm đẹp… bạn có thể sử dụng lại nội dung hay hình ảnh bài viết của chúng tôi nhưng phải để lại đường dẫn bài gốc về với dạng liên kết URL. Các nội dung này sẽ sớm được bảo vệ bởi DMCA, thế nên việc bạn copy mà không ghi nguồn sẽ bị report tới DMCA.

Nghĩa vụ và trách nhiệm của bạn khi đăng ký

Để sử dụng website này, tối thiểu bạn phải mười ba (13) tuổi. Khi đăng ký, bạn hoàn toàn đồng ý với Điều khoản dịch vụ sử dụng và văn bản này, luôn nằm ở đây, có thể sẽ được chúng tôi điều chỉnh một lúc nào đó.

Điều khoản về bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ cho chúng tôi cũng như các bên có liên quan ba trước bất cứ khiếu kiện hoặc yêu cầu pháp lý nào, bao gồm cả các khoản án phí hợp lệ, có thể do một bên thứ ba khiếu tố, gây ra bởi hoặc phát sinh từ hành vi của bạn hoặc việc bạn kết nối với website này, việc bạn cung cấp nội dung, hành vi vi phạm của bạn với Quy định sử dụng hay bất cứ vi phạm nào khác đối với các quyền của một người hoặc một bên nào khác.

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của chúng tôi, vì nó có thể thay đổi theo thời gian, là một phần của thỏa thuận này. Bạn phải xem lại Chính sách bảo mật này bằng cách nhấp vào đây.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác… có trong trang web đó. Việc trang web tôi chứa liên kết của web khác, không có nghĩa là chúng tôi đã chấp thuận hoặc chứng thực trang web được liên kết. Nếu bạn quyết định rời khỏi trang web của chúng tôi và truy cập vào các trang web của bên thứ ba này, bạn phải tự chịu rủi ro.

Các nhà quảng cáo

Trang web có thể chứa quảng cáo và tài trợ. Các nhà quảng cáo và nhà tài trợ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tài liệu được quảng cáo trên trang web là chính xác và tuân thủ pháp luật hiện hành. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính bất hợp pháp hoặc bất kỳ lỗi nào, không chính xác hoặc vấn đề trong tài liệu của nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ.

Dịch vụ của bên thứ ba

Các bên thứ ba có thể quảng cáo hoặc cung cấp hàng hóa và dịch vụ trên hoặc thông qua website này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất cứ cách thức nào cho bất cứ giao dịch hoặc tương tác nào giữa bạn và các bên thứ ba.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Bạn hiểu và đồng ý rằng việc bạn sử dụng website này và bất cứ dịch vụ hoặc nội dung nào được cung cấp trong đó đều thuộc phạm trù rủi ro riêng của bạn. Chúng tôi từ chối mọi bảo đảm thuộc bất kỳ hình thức nào.

Chúng tôi không bảo đảm rằng dịch vụ không bị gián đoạn, không có lỗi, không có virus hay bất kỳ nội dung nào là an toàn cho bạn khi tải xuống. Bạn hiểu và đồng ý rằng cả chúng tôi và những bên tham gia cung cấp dịch vụ đều không cung cấp những tư vấn chuyên nghiệp thuộc bất kỳ dạng nào và việc sử dụng những lời tư vấn đó hoặc bất kỳ thông tin nào khác đều thuộc vào quyết định riêng của bạn, với tất cả các yếu tố rủi ro của nó và không thuộc trách nhiệm của chúng tôi.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Bạn hoàn toàn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trước bất cứ tổn thất nào, dù là trực tiếp hay gián tiếp, phát sinh từ bất cứ giao dịch nào tham gia hoặc thông qua dịch vụ của chúng tôi. Một số văn bản pháp quy quy định không được phép giới hạn trách nhiệm và do đó các giới hạn đó có thể không áp dụng cho bạn.