Tin Tức Mới

Ảnh Văn khấn mùng 1 hàng tháng tại nhà

Văn khấn mùng 1 hàng tháng tại nhà


30/05/2022 0 Văn Khấn

Bài Văn khấn mùng 1 hàng tháng để cúng Gia Tiên trong nhà vào dịp mùng một âm lịch hàng tháng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 chuẩn nhất dành cho người Việt.

Văn khấn mùng 1 hàng tháng

Lễ vật đặt lên mâm cúng ngày mùng 1 hàng tháng khá đơn giản, tùy theo đều kiện mỗi gia đình, thông thường bao gồm những thứ cơ bản sau: Hương hoa, Trầu rượu, Nước, Hoa quả. Ngoài ra, nếu có cúng mặn thì chỉ nên dâng đặt tại ban thờ.

Van khan mung 1 hang thang

Trước khi cúng cần rửa tay, trang phục chỉnh tề, tĩnh tâm.

Văn khấn gia tiên mùng 1

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Lạy 3 lạy

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.

Con kính lạy Tổ tiên,

Cao Tằng Tổ Khảo,

Cao Tằng Tổ Tỷ,

Cô Di Tỷ Muội,

Thúc Bá Đệ Huynh,

Nội ngoại gia tiên,

Chư vị hương linh

(Nếu bố, mẹ đã mất thì khấn tên bố mẹ
Bố…Mẹ…)

Tín chủ (chúng) con là:……cùng gia quyến

Ngụ tại:……

Hôm nay là ngày (dương lịch)…tháng…Năm…

Tức ngày (âm lịch) mùng 1 tháng…năm…

Tín chủ con thành tâm sắm lễ,

hương, hoa trà, quả,

thắp nén tâm hương

dâng lên trước án,

thành tâm kính mời

các ngài: Bản cảnh Thành hoàng, chư vị Đại vương,

ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa,

ngài Bản gia Táo quân,

Ngũ phương, Long mạch, Tài thần.

Cúi xin các ngài

giáng lâm trước án,

chứng giám lòng thành

thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời

các cụ cùng

chư vị Hương linh

gia tiên nội, ngoại

cúi xin thương xót con cháu

linh thiên hiện về

chứng giám tâm thành,

thụ hưởng lễ vật.

chư vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này,

đồng lâm án tiền,

đồng lai hâm hưởng

phù hộ cho chúng con,

gia đình hòa thuận,

sức khỏe dồi dào,

công việc thuận lợi,

vạn sự tốt lành

Bốn mùa không hạn ách,

tám tiết hưởng an bình.

Chúng con lễ bạc tâm thành,

trước án kính lễ,

Cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Lạy 3 lạy

Văn khấn Thổ Công ngày mùng 1

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Lạy 3 lạy

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy ngày Đông thần quân

Con kính lạy ngày Bản gia

Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy các ngày Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức tôn thần.

Con kính lạy các tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ con là:…

Ở tại:…

Hôm nay là ngày…(dương lịch).

Tháng…

Năm…

Tức ngày (âm lịch) mùng 1 tháng …năm…

Tín chủ con thành tâm sắm lễ

hương hoa, trà quả, kim ngân,

thắp nén hương thơm,

dâng lên trước án,

thành tâm kính mời:

ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần,

ngài Bản cảnh Thành hoàng,

chư vị Đại vương,

ngài Đông trù Tư mệnh

Táo phủ Thần quân

ngài Bản gia Thổ địa,

Long mạch tôn thần,

các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ,

Phúc đức chính thần,

các vị Tôn Thần cai quản trong khu vực này.

Con cúi xin các giáng lâm trước án,

chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật,

phù hộ độ trì cho chúng con,

được cả nhà yên vui,

công việc thuận lợi,

tâm đạo được sáng suốt,

bốn mùa không hạn ách,

tám tiết hưởng an bình.

Sở cầu tất ứng,

Sở nguyện tòng tâm.

kính lễ trước án.

cúi xin được các Ngài phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Lạy 3 lạy


Bài Viết Liên Quan


Tất Cả Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Không có bình luận.


Bài Viết Cùng Chuyên Mục