Tin Tức Mới

Ảnh Văn khấn ngày Rằm hàng tháng Gia Tiên tại nhà

Văn khấn ngày Rằm hàng tháng Gia Tiên tại nhà


18/03/2022 0 Văn Khấn

Mẫu Văn khấn ngày Rằm hàng tháng để cúng Gia Tiên vào dịp 15 âm lịch hàng tháng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 chuẩn nhất dành cho người Việt.

Văn khấn ngày Rằm hàng tháng

Lễ vật đặt lên mâm cúng ngày rằm hàng tháng khá đơn giản, tùy theo đều kiện mỗi gia đình, thông thường bao gồm những thứ cơ bản sau: Hương hoa, Trầu rượu, Nước, Hoa quả.

Van khan ngay Ram hang thang

Trước khi cúng cần rửa tay, trang phục chỉnh tề, tình tâm

Cách đọc văn khấn gia tiên ngày rằm

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!  (kèm 3 lạy).

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.

Con kính lạy Tổ tiên, Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Cô Di Tỷ Muội, Thúc Bá Đệ Huynh, Nội ngoại gia tiên, Chư vị hương linh (nếu bố, mẹ đã mất thì khấn tên bố mẹ…Bố…Mẹ…)

Tín chủ (chúng) con là:……cùng gia quyến

Ngụ tại:……

Hôm nay là ngày rằm tháng (âm lịch)…, Năm(âm lịch)…

Cảm tạ phúc ân

Nhớ ơn tổ tiên

Chúng con thành tâm sắm lễ,

Hương hoa phẩm vật,

Thắp nén tâm hương,

Dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con, cuối xin gia tiên tiền tổ

Chứng giám tâm thành

Thụ hưởng lễ vật.

Cúi xin, phù hộ độ trì

Chỉ đường dẫn lối

Cho chúng con được an ninh khang thái

Vạn sự tốt làng, gia đạo hưng long

Thời thời thịnh vượng

Tin chủ con lại xin kính mời

Hoàng thiên hậu thổ,

Cùng chư vị Tôn thần, thần linh cai quản trong xứ này

Đồng lâm ấn tiền, đồng lai hâm hưởng.

Tín chủ con lại xin kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại đất này

Cùng về hâm hưởng

Sở cầu tất ứng,

Sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành

Trước án kính lễ

Cúi xin được phù hộ độ trì

Phục duy cẩn cáo.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật! (kèm 3 lạy).


Bài Viết Liên Quan


Tất Cả Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Không có bình luận.


Bài Viết Cùng Chuyên Mục